نمایش 1 - 1 از 1
پایگاه خبری گرو : بنا بر اطلاعیه وزارت کشور انتخابات میاندوره ای حوزه نهاوند در تاریخ 30 آبان برگزار می شود. 11/30/1392 - 08:48
اشتراک در 30آبان انتخابات میان دوره ای در نهاوند برگزار می شود/ چه کسانی از کاندید شدن در انتخابات میان دوره ای نهاوند محرومند؟ +شرایط