نمایش 1 - 1 از 1
پایگاه خبری گرو :کورش قپانوری مربی موفق فوتبال نهاوند برای اولین بار در تاریخ این شهرستان مدرک مربیگری (A ) کنفدراسیون فوتبال اسیا (AFC) را کسب کرد . 11/02/1392 - 10:59
اشتراک در افتخاری دیگر برای ورزش نهاوند؛ مربی فوتبال نهاوند مدرک مربیگری درجه A آسیا را کسب کرد