نمایش 1 - 1 از 1
پایگاه خبری گرو : سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند از اعطای ۴۰ گواهینامه پایان دوره به قرآن آموزان مرکز قرآنی ماهان سبحان در نهاوند خبر داد. 10/30/1392 - 09:32
اشتراک در اعطای گواهینامه به قران آموزان مراکز قرآنی نهاوند