نمایش 1 - 1 از 1
پایگاه خبری گرو : رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهاوند گفت: شهرستان نهاوند دارای 80 موقوفه و 400 رقبه است که این موقوفات از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از هشت میلیارد ریال برای شهرستان در آمدزایی داشته است . 10/10/1392 - 15:43
اشتراک در درآمد زایی 800 میلیون تومانی موقوفات نهاوند