نمایش 1 - 1 از 1
شهردار نهاوند از برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز در محل خانه سلامت این شهرداری خبر داد 08/09/1392 - 12:10
اشتراک در کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز در محل خانه سلامت شهرداری نهاوند برگزار شد