نمایش 1 - 1 از 1
مصرف قلیان در کشور از خط قرمز عبور کرده و دیگر نمی توان با توصیه های پزشکی، امیدوار بود که آمار مصرف کنندگان مواد دخانی کاهش یابد. شاید، بارزترین شاهد این ادعا، نگرانی بیش از 4 هزار پزشکی باشد که با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، نسبت به خطرات مصرف قلیان هشدار داده اند. 05/04/1393 - 12:58
اشتراک در بازار میوه و تره بار نهاوند که هدف اولیه از راه اندازی آن عرضه مستقیم به دست مصرف کننده بود الان در شرایطی است که قیمت های آن از دست فروش های بیرون بازار گرانتر است .در گفتگویی که خبر نگار ما با یکی ا