نمایش 41 - 41 از 41
دیدنی های شهرستان نهاوند + فیلم نهاوند از شهرستانهای مهم تاریخی استان همدان به شمار می آید. نظریه‌های مختلفی از پیشینه تاریخی این منطقه باستانی باقی مانده است. 11/01/1393 - 00:37

صفحه‌ها

اشتراک در فیلم