نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده انتظامی نهاوند خبر داد فرمانده نیروی انتظامی نهاوند گفت: سارقین 41 رأس گوسفند از یکی از روستاهای نهاوند توسط پلیس دستگیر شدند. 08/15/1398 - 12:05
اشتراک در سارقین