نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده سپاه نهاوند گفت: با حضور نیروهای بسیجی و متخصص و با همکاری جهاد کشاورزی شهرستان طرح "بسیج همگام با کشاورز" در 80 روستای نهاوند اجرا می شود 04/04/1398 - 08:41
اشتراک در طرح بسیج همگام با کشاورز