نمایش 1 - 1 از 1
رئیس مرکز بهداشت نهاوند گفت: مزارع سبزی این شهرستان شامل 4 بخش است که مزارع 2 بخش با آب سالم و 2 بخش دیگر با آب فاضلاب آبیاری می‌شوند 02/21/1398 - 04:58
اشتراک در سبزی آلوده