نمایش 1 - 1 از 1
معاون فرماندار نهاوند گفت: پس از ترمیم جاده روستای قشلاق بابارستم نهاوند و با همکاری اهالی، تردد در این مسیر برقرار شد. 01/23/1398 - 11:36
اشتراک در بازگشایی جاده