نمایش 1 - 1 از 1
سرپرست شبکه دامپزشکی نهاوند از کشف و ضبط 1202 کیلو گرم انواع گوشت توسط اکیپ نظارت و بازرسی دامپزشکی نهاوند در ایام عید خبر داد. 01/22/1398 - 15:43
اشتراک در کشف گوشت