نمایش 1 - 2 از 2
مسعود کمروند و میثم فیروز آبادی دو کشتی گیر نهاوندی از مسابقات بین المللی جام تختی حذف شدند. 11/19/1397 - 12:14
رئیس هیئت کشتی شهرستان نهاوند از حضور دو کشتی‌گیر نهاوندی در جام بین المللی تختی خبر داد. 11/16/1397 - 00:47
اشتراک در جام تختی