نمایش 1 - 4 از 4
رئیس هیئت کشتی نهاوند، گفت: حمیدرضا علی بخشی مدال برنز مسابقات جام جهان پهلوان تختی را کسب کرد. 10/21/1398 - 09:15
رئیس هیئت کشتی نهاوند خبر داد: رئیس هیئت کشتی نهاوند از کسب مدال طلای مسابقات انتخابی کشتی جام تختی توسط کشتی‌گیر نهاوندی خبر داد. 09/19/1398 - 09:19
مسعود کمروند و میثم فیروز آبادی دو کشتی گیر نهاوندی از مسابقات بین المللی جام تختی حذف شدند. 11/19/1397 - 12:14
رئیس هیئت کشتی شهرستان نهاوند از حضور دو کشتی‌گیر نهاوندی در جام بین المللی تختی خبر داد. 11/16/1397 - 00:47
اشتراک در جام تختی