نمایش 1 - 1 از 1
سامانه USSD شرکت مخابرات ایران با شماره #۲۰۲۰* آغاز به کارکرده و تمام مشتریان در سراسر کشور می‌توانند با استفاده از این کد دستوری کلیه خدمات در خصوص تلفن ثابت خود را انجام دهند. 10/20/1397 - 13:14
اشتراک در سامانه مخابرات