نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اوقاف نهاوند خبر داد رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهاوند از وقف یک باب منزل برای زینبیه روستای «گردیان» نهاوند خبر داد. 10/19/1397 - 09:17
اشتراک در روستای گردیان نهاوند