نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اوقاف نهاوند خبر داد رئیس اوقاف و امور خیریه نهاوند از وقف یک قطعه زمین کشاورزی در روستای دهبوره این شهرستان خبر داد. 08/17/1397 - 11:09
اشتراک در روستای دهبوره