نمایش 1 - 1 از 1
مسئول سازمان آتش نشانی نهاوند گفت: بعلت ریزش آوار در نهاوند، متاسفانه یک کارگر جان باخت. 08/13/1397 - 08:50
اشتراک در مرگ کارگر ساختمانی