نمایش 1 - 1 از 1
همزمان با سراسر کشور مردم مومن شهرستان نهاوند در اربعین حسینی در خیابانهای این شهر به عزاداری پرداختند. 08/08/1397 - 14:36
اشتراک در پایگاه خبری گرو؛اخبار نهاوند