نمایش 1 - 1 از 1
در کارگروه اشتغال نهاوند عنوان شد/ فرماندار نهاوند گفت: شهرک صنعتی نهاوند به حال خودش رهاشده است و وقتی به رئیس شهرک‌های صنعتی استان همدان هم می‌گوییم، انگلیسی با ما صحبت می‌کند. 07/15/1397 - 09:07
اشتراک در شهرک صنعتی نهاوندعکارگروه اشتغال نهاوند