نمایش 1 - 1 از 1
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان با اشاره به اینکه تا پایان آبان‌ماه استاندار همدان پست خود را ترک می‌کند، گفت: استاندار همدان جزء لیست بازنشستگان کشوری است و تا پایان آبان جایگزین می‌شود. 07/12/1397 - 05:36
اشتراک در بازنشسته