نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده نیروی انتظامی نهاوند گفت: بیش از 11 تن برنج و آرد از دو انبار احتکار کالا در نهاوند کشف شد. 06/21/1397 - 09:07
اشتراک در انبار احتکار کالا