نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده یگان حفاظت استان همدان خبر داد: فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان از رفع تصرف حدود ۳۰۲۲ متر مربع از اراضی دولتی در تپه بردینه شهرستان نهاوند خبر داد. 06/15/1397 - 19:15
اشتراک در سرهنگ چراغی