نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند گفت: پلیس شهرستان نهاوند با حمل کنندگان سلاح سرد برابر قانون برخورد قاطعی خواهد داشت و در این رابطه نیز چند نفر دستگیر شده اند. 05/11/1397 - 14:42
اشتراک در پایگاه خبری گرو، اخبار نهاوند،نیروی انتظامی نهاوند