نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از دستگیری ۳۴ نفر متهم در شهرستان همراه با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی خبر داد. 05/03/1397 - 21:09
اشتراک در طرح رتقای امنیت اجتماعی