نمایش 1 - 1 از 1
شهردار برزول نهاوند گفت: آتش گریبان يك‌هکتار از مزارع جو و گندم روستای چناری نهاوند را گرفت. 04/15/1397 - 17:12
اشتراک در شهردار برزول نهاوند