نمایش 1 - 1 از 1
عضو نهاوندی اولین تیم ایرانی فاتح اورست می گوید که هنوز هم خواب صعود و ایستادن بر فراز بلندترین قلل جهان را می بیند و چنانچه هزینه ها تامین شود در 52 سالگی هم آماده صعود است. 02/31/1397 - 01:34
اشتراک در فاتح نهاوندی