نمایش 1 - 1 از 1
فرماندار نهاوند: فرماندار نهاوند گفت: تا وقتی فرماندار نهاوند هستم اجازه نمی‌دهم فرصت خدمت به مردم صرف اختلافات سیاسی شود. 02/25/1397 - 15:58
اشتراک در اختلافات سیاسی