نمایش 1 - 1 از 1
جانشین پلیس راه استان همدان با بیان اینکه جاده نهاوند - آورزمان نا ایمن است گفت: در این جاده تصادفات منجر به فوت زیادی رخ می دهد و مشکلات زیادی را برای ساکنان و مسافران عبوری ایجاد کرده است. 02/21/1397 - 21:06
اشتراک در جاده اورزمان نهاوند