نمایش 1 - 1 از 1
وزیر کشور در حکمی مراد ناصری را به سمت فرماندار شهرستان نهاوند در استان همدان منصوب کرد. 02/17/1397 - 01:33
اشتراک در انتصاب فرماندار نهاوند با حکم وزیر کشور