نمایش 1 - 1 از 1
در پی اقدام هوشیارانه سرباز وظیفه مذکور و با حضور جانشین فرماندهی یگان استان در پایگاه حفاظت شهرستان نهاوند، به نمایندگی از یگان حفاظت از این سرباز وظیفه‌شناس تقدیر شد. 01/15/1397 - 18:28
اشتراک در سربازه وظیفه شناس نهاوندی