نمایش 1 - 1 از 1
مدیر بیمارستان آیت اله قدوسی نهاوند گفت: با اعزام مردی ۵۷ ساله به علت درد زیاد در قفسه سینه ششمین اعزام هوایی از این بیمارستان جدید احداث انجام شد. 01/13/1397 - 01:22
اشتراک در پدهلیکوپتر