نمایش 1 - 2 از 2
در حکمی جالب قاضی خوش فکر دادگستری نهاوند، ۳ محکوم را که برای نخستین مرتبه مرتکب جرم شده بود به‌جای محکوم‌کردن به حبس به نظافت و پاکیزگی در سه سراب نهاوند محکوم کرد. 07/18/1397 - 23:40
قاضی نهاوندی با حکم جایگزین خود به کمک محیط زیست ومنابع طبیعی آمد. 12/23/1396 - 07:53
اشتراک در قاضی نهاوندی