نمایش 1 - 2 از 2
مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت: یک زن ۷۰ ساله به علت بر هم خوردن تعامل و سقوط داخل رودخانه ای در روستای «بابارستم» شهرستان نهاوند غرق شد. 04/20/1398 - 07:25
یک دستگاه کامیون در گردنه گاماسیاب نهاوند واژگون شد و به درون رودخانه سقوط کرد. 12/15/1396 - 15:56
اشتراک در رودخانه