نمایش 1 - 4 از 4
فرماندار نهاوند بر لزوم هدایت دست‌فروشان به بازار روز نهاوند تاکید کرد و گفت: ساماندهی دست فروشان از مطالبات اصلی مردم نهاوند است. 03/22/1398 - 09:33
شهردار نهاوند از اجرای طرح جمع آوری و ساماندهی دستفروشان از سطح شهر و استقرار آنها در مکان بازار روز جدید نهاوند خبر داد. 03/03/1398 - 13:52
فرماندار نهاوند گفت: یکی از مواردی که مبلمان شهری نهاوند را تحت تاثیر قرار داده حضور کارگران فصلی در میدان مرکزی است که این کارگران باید توسط شهرداری ساماندهی شوند. 10/02/1396 - 07:58
فرماندار نهاوند گفت: ساماندهی نشدن دستفروشان و نبود پزشک متخصص از دیگر معضلات این شهرستان است که پیگیر این موضوعات هستیم. 09/12/1396 - 08:08
اشتراک در دستفروشان