نمایش 1 - 1 از 1
پس از وقوع زلزله در استان کرمانشاه ستاد بحران و نهادهای مختلف شهرستان نهاوند به همراه مردم در حال اعزام نیرو و آماده برای کمک به حادثه دیدگان هستند. 08/22/1396 - 15:49
اشتراک در اقدامات ستاد بحران نهاوند