نمایش 1 - 1 از 1
در پی وقوع زلزله نسبتا شدید در مرز ایران و عراق مردم نهاوند نیز این زلزله شدید را احساس کردند. 08/21/1396 - 23:10
اشتراک در خسارت اولیه