نمایش 1 - 1 از 1
رییس کل سازمان خصوصی سازی خبر داد رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: واریز سود سهام عدالت برای همه ۴۷میلیون نفر مشمول به‌صورت یکجا امکان واریز ندارد، اما می‌توان این قول را به مردم داد که در چند روز آینده واریز مرحله اول سود آغاز خواهد شد. 08/20/1396 - 16:47
اشتراک در خصوصی سازی