نمایش 1 - 1 از 1
معاون فرماندار شهرستان نهاوند گفت: کشت و تولید ۲۳۰ هزار تن چغندر در نهاوند افتخار نیست بلکه آفتی است برای منابع آبی نهاوند. 08/01/1396 - 08:11
اشتراک در کشت چغندر قند