نمایش 1 - 2 از 2
مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت: یک پسر ۳.۵ ساله داخل کانال آب واقع در شهرستان نهاوند سقوط کرد و غرق شد. 03/28/1398 - 08:50
کودک خردسال نهاوندی پس از چند روز از اینکه به درون کانال آب کشاورزی سقوط کرده بود و در بیمارستان بستری بود جان خود را از دست داد. 04/10/1396 - 09:08
اشتراک در کانال آب