نمایش 1 - 2 از 2
فرمانده انتظامي استان همدان از کشف 32 هزار ليتر گازوئيل قاچاق در شهرستان نهاوند خبر داد. 10/13/1397 - 14:44
فرمانده انتظامی نهاوند خبر داد فرمانده انتظامی نهاوند گفت: ۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از یک تانکر کشف و در این زمینه یک نفر دستگیر شد. 03/23/1396 - 12:35
اشتراک در گازوئیل