نمایش 1 - 5 از 5
فرمانده انتظامي استان همدان از کشف 33 هزار ليتر سوخت قاچاق و فاقد مجوز در محور مواصلاتی شهرستان "ملاير" با همکاری کارکنان انتظامی شهرستان "نهاوند"خبر داد. 07/18/1398 - 07:51
فرمانده انتظامی استان از کشف 25 هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق و فاقد مجوز در محور نهاوند به بروجرد خبر داد. 04/17/1398 - 08:20
فرمانده انتظامي استان از کشف 32 هزار ليتر سوخت قاچاق توسط ماموران پاسگاه انتظامی گاماسیاب نهاوند خبر داد. 11/01/1397 - 08:39
فرمانده انتظامي استان همدان از کشف 32 هزار ليتر گازوئيل قاچاق در شهرستان نهاوند خبر داد. 10/13/1397 - 14:44
فرمانده انتظامی نهاوند خبر داد فرمانده انتظامی نهاوند گفت: ۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از یک تانکر کشف و در این زمینه یک نفر دستگیر شد. 03/23/1396 - 12:35
اشتراک در سوخت قاچاق