نمایش 1 - 1 از 1
بخشدار گیان نهاوند گفت: براثر آتش‌سوزی حدود 10 هکتار از مزارع گندم و 9 هکتار از مزارع گندم برداشت‌شده از بین رفت. 05/04/1397 - 09:24
اشتراک در بخشدار گیان