نمایش 1 - 2 از 2
رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند: رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: ضارب پزشک اورژانس بیمارستان علیمرادیان نهاوند راهی زندان شد. 10/16/1395 - 19:31
پزشک اورژانس بیمارستان علیمرادیان نهاوند توسط همراه یکی از بیماران به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. 10/15/1395 - 11:58
اشتراک در کتک زدن پزشک