نمایش 1 - 2 از 2
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان همدان گفت: برای ضاربان معلم آمر به معروف در نهاوند کیفرخواست صادر شده است. 02/23/1397 - 00:45
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان همدان خبر داد رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان همدان اظهار کرد: این مجموعه پیگیر علت ضرب و شتم طلبه نهاوندی هنگام اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. 10/14/1395 - 19:01
اشتراک در رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان همدان