نمایش 1 - 3 از 3
نماینده مردم نهاوند در مجلس گفت: دولت نقش موثری در روند کاهشی نرخ ارز دارد لذا باید با تدبیر گام بردارد. 07/14/1397 - 11:38
با حضور نماینده نهاوند در مجلس مردم 3 روستای نهاوند مشکلات خود را مطرح کردند. 11/16/1395 - 07:30
نماینده مردم نهاوند در مجلس با تاکید بر اینکه افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق در بودجه ۹۵ پیش بینی نشده است، گفت: افزایش حامل های انرژی در شرایط کنونی به مصلحت نیست و کمیسیون انرژی این موضوع را پیگیری می کند. 09/03/1395 - 07:55
اشتراک در نماینده نهاودن در مجلس