نمایش 1 - 1 از 1
با استقبال مادر شهید کیانی و مردم شهیدپرور شهرستان نهاوند، پیکر مطهر شهید قوام کیانی بعد از 35 سال دوری از وطن به نهاوند بازگشت. 07/15/1395 - 08:02
اشتراک در پیکر مطهر