نمایش 1 - 5 از 5
تصادف زنجیره‌ای تریلی، پراید و پیکان در نهاوند ۲مجروح به جای گذاشت. 12/18/1397 - 00:28
بر اثر وقوع سانحه رانندگی در محور کنگاور به سه راهی نهاوند، 11 زائر اربعین، مجروح شدند. 08/20/1396 - 08:18
در محور کمربندی نهاوند چندین خودرو با یکدیگر برخورد کردند و متحمل خسارت شدند. 08/14/1396 - 09:02
براثر بارش باران و لغزندگی سطح جاده‌ها 7 خودرو در محور کمربندی نهاوند با یکدیگر برخورد کردند. 08/13/1395 - 09:11
بر اثر بارش ناگهانی باران اتفاق افتاد بارش ناگهانی باران و لغزندگی جاده تصادف زنجیره‌ای 11 خودرو را در جاده کمربندی نهاوند به دنبال داشت. 07/12/1395 - 08:10
اشتراک در تصادف زنجیره ای