نمایش 1 - 2 از 2
رئیس اداره بهزیستی نهاوند: رئیس اداره بهزیستی نهاوند گفت: به منظور حمایت از خانواده‌های نیازمند یک‌هزار بسته غذایی رایگان بین مددجویان زير پوشش بهزیستی نهاوند توزیع شد. 12/23/1397 - 11:37
رئیس اداره بهزیستی نهاوند گفت: فضاهای اداری و شهری و به ویژه بانکهای این شهرستان برای رفت و آمد معلولان مناسب سازی نشده است و این امر مشکلات زیادی را برای آنها ایجاد کرده است. 06/25/1395 - 08:01
اشتراک در رئیس بهزیستی نهاوند