نمایش 1 - 1 از 1
توسط افراد ناشناس انجام شد وسایل پناهگاه کوهستان گرین نهاوند که توسط دوستداران طبیعت و کوهنوردی به‌سختی نصب‌شده بود توسط افراد ناشناسی تخریب شد. 05/16/1395 - 08:10
اشتراک در تخریب پناهگاه گرین