نمایش 1 - 2 از 2
نهاوند که روزگاری با میزبانی مسابقات ورزشی در کشور شناخته می شد از قافله بهره مندی امکانات جدید برای میزبانی رقابت ها عقب مانده و بر همین اساس تکمیل ۱۰ پروژه ورزشی را سرعت داده است. 03/23/1398 - 07:41
سرپرست شهرداری نهاوند: سرپرست شهرداری نهاوند گفت: اتمام طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام باعث تقویت و توسعه زیرساخت‌های شهری می‌شود و این امر از اولویت‌های اصلی شهرداری است. 10/10/1394 - 10:47
اشتراک در پروژه های نیمه تمام